ANPC

 

Contact magazin on-line BioTraditii:     Telefon+ 40 728 725.705  /   Email: suportclienti@biotraditii.ro 

 

Cum se depune o reclamatie  Ce este o reclamaţie / sesizare?

“Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice”, conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.


Cine poate depune o reclamaţie la ANPC?

„Consumatorul – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale ”, conform art. 2, pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată.

- Reclamaţiile şi sesizările adresate ANPC pot fi depuse doar de către consumatori persoane fizice. 

- Divergenţele între operatorii economici nu intră în sfera de competenţă a Autorităţii Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.


„Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează”, conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002. 

Cum depuneţi o reclamaţie?

Vă rugăm să apelaţi la această modalitate numai după ce încercaţi să rezolvaţi amiabil problema cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul.


În situaţia în care nu aţi ajuns la o înţelegere cu vânzătorul sau cu administratorul unităţii, atunci aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor.


Primirea reclamaţiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, in functie de raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea operatorul economic reclamat.

Conform prevederilor legale reclamaţiile şi sesizările se fac în format scris sau în format electronic sau se depun personal.

Pentru a depune o reclamaţie în format electronic vă rugăm să completaţi Fişa Reclamaţii.

Reclamaţia sau sesizarea se face în nume personal.

Reclamaţia/sesizarea dumneavoastră se rezolvă în termenul legal (conform prevederilor O.G. nr. 27/2002), cu conditia ca aceasta să fie însoţită de toate documentele probatorii, respectiv factura fiscală, bon fiscal sau chitanţa, contract, certificat de garanţie sau alte documente, după caz.

Reclamaţiile dvs. pentru a putea fi instrumentate de către comisarii din cadrul Comisariatelor Judeţene trebuie să îndeplineasca condiţiile prezentate mai sus. În caz contrar acestea se clasează din lipsa de informaţii.

   Adresa: Iaşi, str. Toma Cozma nr. 11, cod 700554

    Tel.: 0232/278.233

    Fax: 0232/278.234

  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi

    Adresa: Iaşi, str. Toma Cozma nr. 11, cod 700554

    Tel.: 0232/278.233

    Fax: 0232/278.234

    Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Botoşani

    Adresa: Botoşani, str. Arhimandrit Marchian nr. 10, bloc Turn parter, ap. 1-2, cod 710224

    Tel.: 0231/512.959

    Tel./Fax: 0231/512.958

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ

    Adresa: Piatra-Neamţ, str. Alecu Russo nr. 12 bis, cod 610126

    Tel.: 0233/217.090

    Fax: 0233/219.810

    Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava

    Adresa: Suceava, bd. G. Enescu nr. 2, bl. 7, parter, cod 720196

    Tel.: 0230/530.876

    Fax: 0230/523.111

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bacău

    Adresa: Bacău, str. Erou Nechita nr. 2, cod 600011

    Tel.: 0234/511.273

    Fax: 0234/511.273

  Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vaslui

     Adresa: Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 304, parter, cod 730006

    Tel.: 0235/361.450

    Fax: 0235/361.449

    2Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest (Timiş)

     Adresa: Timişoara, Str. Emanoil Ungureanu nr. 3, cod 300079

    Tel.: 0256/422.790

    Fax: 0256/443.287

 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Timiş

    Adresa: Timişoara, Str. Emanoil Ungureanu nr. 3, cod 300079

    Tel.: 0256/422.790

    Fax: 0256/443.287

 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Arad

    Adresa: Arad, Str. Revoluţiei nr. 50, cod 310009

    Tel.: 0257/257.049

    Fax: 0257/257.047

 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin

    Adresa: Reşiţa, Aleea Pinilor, bl. 1, sc. B, P, cod 320119

    Tel.: 0255/213.083

    Fax: 0255/211.040

 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara

    Adresa: Deva, str. M. Viteazu nr. 3

    Tel.: 0254/214.971

    Fax: 0254/215.936

 3. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (Cluj)

     Adresa: Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, cod 400117

    Tel.: 0264/431.367

    Fax: 0264/431.368

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Cluj

    Adresa: Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, cod 400117

    Tel.: 0264/431.367

    Fax: 0264/431.368

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bihor

    Adresa: Oradea, Str. Sucevei nr. 4 A, cod 410078

    Tel.: 0259/431.817

    Fax: 0259/431.817

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bistriţa-Năsăud

    Adresa: Bistriţa, piaţa Petru Rareş nr. 1, cod 420080

    Tel.: 0263/211.681

    Fax: 0263/215.898

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Maramureş

    Adresa: Baia Mare, str. Dimitrie Cantemir nr. 4B, cod 430093

    Tel.: 0262/218.887

    Fax: 0362/402.713

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Satu-Mare

    Adresa: Satu Mare, str. Gheorghe Lazăr nr. 3, cod 440011

    Tel.: 0261/736.240

    Fax: 0261/736.240

 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sălaj

    Adresa: Zalău, Piaţa Unirii nr. 20, cod 450059

    Tel.: 0260/612.832

    Fax: 0260/612.832

4. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov)

     Adresa: Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 12, cod 500085

    Tel.: 0268/413.951

    Fax: 0268/418.389

 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Braşov

    Adresa: Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 12, cod 500085

    Tel.: 0268/413.951

    Fax: 0268/418.389

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Covasna

    Adresa: Sfântu Gheorghe, str. Gabor Aron nr. 1, cod 520003

    Tel.: 0267/312.297

    Fax: 0267/318.752

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Harghita

    Adresa: Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, cod 530140

    Tel.: 0266/311.702

    Fax: 0266/312.532

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Mureş

    Adresa: Târgu Mureş, str. Livezeni nr. 7, cod 540472

    Tel.: 0265/254.625

    Fax: 0265/255.153

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sibiu

    Adresa: Sibiu, Str. Dorului nr. 21, cod 550352

    Tel.: 0269/234.458

    Fax: 0269/232.772

 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba

    Adresa: Alba Iulia, bd. Octavian Goga nr. 9, cod 510150

    Tel.: 0258/811.946

    Fax: 0258/811.946

5. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi)

     Adresa: Galaţi, str. Egalităţii nr. 2, cod 800029

    Tel.: 0336802016

    Fax: 0236/460.355

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa

    Adresa: Constanţa, Str. Poporului nr. 121 bis, cod 900205

    Tel.: 0241/550.550

    Fax: 0241/631.528

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău

    Adresa: Buzău, str. Cartier Bazar, bl. 4C, P, cod 120036

    Tel.: 0238/720.908

    Fax: 0238/720.908

 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Tulcea

    Adresa: Tulcea, Str. Păcii nr. 17A, cod 820048

    Tel.: 0240/515.658

    Fax: 0240/511.216

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Brăila

    Adresa: Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 121, cod 810204

    Tel.: 0239/615.641

    Fax: 0239/614.846

 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi  

    Adresa: Galaţi, str. Egalităţii nr. 2, cod 800029

    Tel.: 0236/413.929

    Fax: 0336/815.444

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vrancea

    Adresa: Focşani, str. Lupeni nr. 6, cod 620151

    Tel.: 0237/217.000

    Fax: 0237/217.000

6. Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia (Ploieşti)

     Adresa: Ploieşti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514

    Tel.: 0244/576.436

    Fax: 0244/576.643

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Prahova

    Adresa: Ploieşti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514

    Tel.: 0244/576.436

    Fax: 0244/576.643

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa

    Adresa: Târgovişte, str. Udrişte Nasturel nr. 1, cod 130132

    Tel.: 0245/215.940

    Fax: 0245/620.867

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Argeş

    Adresa: Piteşti, Str. Zorilor nr. 22, cod 110046

    Tel.: 0248/222.960

    Fax: 0248/222.960

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Ialomiţa

    Adresa: Slobozia, Aleea Parcului nr. 5, bl. B27, cod 920006

    Tel.: 0243/231.067

    Fax: 0243/231.410

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi

    Adresa: Călăraşi, str. Flacara nr. 23, Sediu Primarie 2, etaj 1 , cod postal 910078

    Tel.: 0242/317.897

    Fax: 0242/312.499

 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Giurgiu

    Adresa: Giurgiu, aleea Prof. Savin Popescu, bl. MUV3, anexa D, cod 080088

    Tel.: 0246/216.402

    Fax: 0246/216.402

 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Teleorman

    Adresa: Alexandria, şos. Turnu Măgurele nr. 12, cod 140003

    Tel.: 0247/312.643

    Fax: 0247/315.618

 7. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov

   Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798

    Tel.: 021/310.63.78

    Tel.: 021/310.63.81

    Tel.: 021/310.63.75 - birou reclamatii

    Fax: 021/310.63.80

  Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti

    Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798

    Tel.: 021/310.63.75  - birou reclamatii

    Tel: 021/310.63.79

    Fax: 021/310.63.80

 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Ilfov

    Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798

    Tel.: 021/315.03.55

    Fax: 021/315.03.28

 8. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia (Craiova)

    Adresa: Craiova, str. Gh. Chiţu nr. 58, cod 200541

    Tel.: 0251/533.188

    Fax: 0251/510.666

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dolj

    Adresa: Craiova, str. Gh. Chiţu nr. 58, cod 200541

    Tel.: 0251/510.400

    Fax: 0251/510.666

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt

    Adresa: Slatina, str. Sevastopol nr. 2, cod 230079

    Tel.: 0249/415.531

    Fax: 0249/424.182

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vâlcea

    Adresa: Râmnicu Vâlcea, Str. Splaiul Independenţei nr. 7, bl. 8, sc. A, ap. 3, cod 240167

    Tel.: 0250/747.120

    Fax: 0250/743.906

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Gorj

    Adresa: Târgu Jiu, Str. Victoriei nr. 2, Prefectura Gorj, Parter

    Tel.: 0253/212.521

    Fax: 0253/217.776

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Mehedinţi

    Adresa: Drobeta-Turnu Severin, Str. Unirii nr. 78-80, cod 220133

    Tel.: 0252/315.276

    Fax: 0252/315.837

 

Cele mai vândute produse
Produse recomandate
Ultimele produse adăugate
Promoții
Evenimente BioTraditii
December - 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31